Untitled Document
 
   
 

 

 
Home > 경매안내 > 경매사소개 >과일
 
이 름
  강병규
직 급
  영업이사
e-메일
  webmaster@busanfruit.co.kr
연 락 처
 
핸 드 폰
  010-3886-5034
취급품목
  과일총괄(사과,배,복숭아,참외 등)
 
이 름
  배봉수
직 급
  영업부장
e-메일
  bong3315@hanmail.net
연 락 처
 
핸 드 폰
  010-3853-5085
취급품목
  포도, 감귤, 버찌, 수박, 참외, 만감류
 
이 름
  김민석
직 급
  영업차장
e-메일
  seok9751@gmail.com
연 락 처
 
핸 드 폰
  010-4568-6824
취급품목
  방울토마토,매실,감,유자
 
이 름
  김현수
직 급
  영업과장
e-메일
  brooklyn04@naver.com
연 락 처
  010-5127-4458
핸 드 폰
  010-5127-4458
취급품목
  수입과일, 참다래, 만감류
 
이 름
  허재영
직 급
  영업과장
e-메일
  hjy0824@naver.com
연 락 처
  051-320-5000
핸 드 폰
  010-3839-8624
취급품목
  토마토
 1 [2]